Πανοραμική άποψη της Σιάτιστας
Άποψη της Σιάτιστας
Previous
Next

Η Σιάτιστα   είναι ορεινή κωμόπολη ,(920 υψόμετρο)  του Νομού Κοζάνης και είναι η έδρα  του  Δήμου Βοίου και της μητρόπολης Σισανίου και Σιατίστης.

     Η ίδρυσή της έγινε πιθανόν το 15 αιώνα. Οι πρώτοι κάτοικοι εγκαταστάθηκαν στην κάτω  συνοικία, που ονομάζεται Γεράνεια.  Αργότερα οι κάτοικοι των γύρω χωριών  εγκαταστάθηκαν στο άλλο συνοικισμό τη χώρα.

Στα μέσα του 17 αιώνα άρχισε η μεγάλη οικονομική ανάπτυξη, που στηριζόταν στο εμπόριο των Σιατιστινών πραματευτάδων.

          Η  Σιάτιστα συνέβαλε σημαντικά στον αγώνα το 1821.Επίσης φανερή  είναι η συμμετοχή   των Σιατιστινών στη  δράση του Ρήγα Βελεστινλή, με την έκδοση της εφημερίδας στη Βιέννη  από τους  αδερφούς Μαρκίδες Πούλιου ¨Εφημρίς¨.

      Η Σιάτιστα  από το   1600  αποτελεί ένα αξιόλογο βιοτεχνικό κέντρο και οι κάτοικοι ασχολούνται με την γουνοποιία  και αμπελοκαλλιέργια.

     Η επέκταση  της εμπορικής τους δραστηριότητας προς την Κεντρική Ευρώπη και Ρωσία, έφερε σε επαφή τους Σιατιστινούς με το πολιτισμό  της  Ελεύθερης Ευρώπης που είχε ως αποτέλεσμα την πνευματική και κοινωνική ανάπτυξη και την άνοδο του Βιοτικού τους επιπέδου.

       Οι συνθήκες αυτής της ευημερίας συντέλεσαν  στην ανάπτυξη της αρχιτεκτονικής, με δείγματα τα Αρχοντικά  του 18 αιώνα  όπως του Ναούμ Νεράτζη,  της Πούλκως  και πολλά άλλα .

      Την ίδια εποχή  χτίστηκαν  και  οι περισσότερες εκκλησίες,   με οικονομική βοήθεια επιφανών Σιατιστινών .

    Αξίζει να επισκεφθεί κανείς  την εκκλησία του Προφήτη Ηλία με τις παραστάσεις της δημιουργίας του ΑΔΑΜ,  της Δευτέρας Παρουσίας και τους αρχαίος φιλοσόφους, θέμα ασυνήθιστο σε χριστιανικούς ναούς.  Από   τα μέσα του 17 ου αιώνα  υπήρξε  στην πόλη  εκπαιδευτική κίνηση .Σημαντικό σταθμό  αποτελεί η ίδρυση  του Τραπαντζείου  Γυμνασιου το 1888. Σήμερα  το Γυμνάσιο  και Λύκειο  στεγάζεται σε καινούργιο κτήριο  το ¨¨Γεώργιος Παππαγεωργίου¨ , δωρεά των αδερφών Παπαγεωργίου. Η Σιάτιστα ανέδειξε  μεγάλους ευεργέτες  οι οποίοι   έκτισαν σχολεία, εκκλησίες  το διοικητήριο , το ξενοδοχείο  το κέντρο υγείας  προσφέροντας ολόκληρες περιουσίες.